Sumidah
NIK:
NIP: 197202232005012001
NUPTK:
Jenis Kelamin:
T.T.L:
Agama:
Pendidikan:
Jurusan:
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Bahasa Arab
Alamat :